Om oss

Som uppfödare och hundälskare är vi väldigt måna om våra hundar, valpar och valpköpare.
Varje kombination som görs på vår kennel är noga genomtänkt och målet är hela tiden detsamma, att få fram sunda och friska hundar till både bruks och utställning och självklart härliga familjehundar.
Vårt motto är att aldrig göra avdrag på kvaliteten på våra avelshundar då målet för oss är att bevara och förbättra vår fina ras Leonberger.
Vi ställer höga krav på våra avelshundar, såsom friskhet, mentalitet, arbetsvilja och en tilltalande exteriör är en självklarhet i vår avel.
I vår avel använder vi enbart friska hundar.

As breeders and dog lovers, we are very keen on our dogs, puppies and puppy buyers.
Each combination made at our kennel is carefully thought out and the target is constantly the same, to produce healthy dogs for both utility and exhibition and of course lovely family dogs.
Our slogan is to never make deductions on the quality of our breeding dogs when the goal for us is to maintain and improve our fine race Leonberger.
We set high standards for our breed dogs, such as freshness, mentality, willingness to work and an attractive exterior is a must in our breeding.
In our breeding we use only healthy dogs.